Disclaimer

Studio Plug Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Studio Plug Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van de op de website van Studio Plug Unit opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Studio Plug Unit alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Studio Plug Unit niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Studio Plug Unit worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Studio Plug Unit uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Studio Plug Unit worden onderhouden wordt afgewezen.